TERMENI ȘI CONDIȚII PENTRU DISH ORDER

TERMENI ȘI CONDIȚII PENTRU DISH ORDER

 

 

Termenii și condițiile de față sunt valabile pentru comenzile online la

 

„PIZZA NAPOLI“

 

Firma: PIZZA NAPOLI

 

Adresa: URANUS 4 A PIZZA NAPOLI, Brașov, 500361, Romania

 

Numărul de telefon: +40770796370

 

Adresa de e-mail: pizzanapoli.livrari@yahoo.com

 

(denumit în continuare „restaurant“).

 

Termenii și condițiile de față sunt valabile pentru contractul încheiat între restaurant și dvs. ca și client (denumit în continuare „dvs.” sau „client) pentru comanda online la restaurant.

Vă rugăm să citiți cu atenție Termenii și condițiile de față. Dacă nu doriți să fiți legat de acești Termeni și condiții, nu veți putea utiliza funcția de comandă online. Dacă folosiți funcție de comandă online, vă exprimați acordul și acceptarea pentru acești Termeni și condiții.

 1. Domeniu de aplicare

Restaurantul prestează serviciile și alte prestații exclusiv pe baza următoarelor condiții contractuale (denumite în continuare ”Termeni și condiții”). Acești Termeni și condiții se aplică pentru utilizarea Food Ordering Tool (denumit în continuare „FOT“), care vă este pus la dispoziție. Prin intermediul FOT, clienții pot comanda produse alimentare direct de pe site-ul web al restaurantului (denumită în continuare „comandă online“).

 

 1. Obiectulserviciului de comandă de produse alimentare
  • Restaurantul ia toate măsurile pentru a se asigura că informațiile asociate comenzii online sunt corecte, complete și de încredere.
  • Toate obligațiile care rezultă din comanda online există direct și numai între client și restaurant.

 

 1. Procesarea comenzilor/Contractul 
  • Prin lansarea unei comenzi online la finalul procedurii de comandă, clientul oferă posibilitatea încheierii unui contract cu restaurantul respectiv. Dacă restaurantul confirmă apoi comanda online pe cale electronică, contractul va fi încheiat.
  • Dacă comanda online cuprinde servicii de livrare, restaurantul îi poate factura clientului costurile de livrare aferente comenzii online. Costurile de livrare îi sunt comunicate clientului în cadrul procesului de comandă, înainte de plasarea comenzii online.
  • Clientul trebuie să se asigure că toate datele furnizate, relevante pentru efectuarea comenzii online, mai ales datele de contact și detaliile comenzii online (data, ora, articolele și serviciile ca atare, cantitatea) sunt corecte și complete. Clientul va informa imediat Restaurantul despre orice neconcordanță a acestor date, inclusiv a datelor de plată indicate.
  • Restaurantul trebuie să poată contacta clientul telefonic sau prin e-mail, pentru a putea obține informații despre starea întrebărilor legate de comanda online și de livrare.
  • Dacă comanda online cuprinde servicii de livrare, clientul trebuie să se găsească la adresa de livrare indicată de client, pentru a lua în primire livrarea. Dacă comanda online cuprinde o ridicare, clientul trebuie să se prezinte la ora indicată la adresa indicată a restaurantului sau, dacă în cadrul comenzii online cu restaurantul a fost stabilit un alt loc, clientul trebuie să se afle la locul respectiv.
  • Dacă comanda online conține mărfuri pentru care există condiția unei anumite vârste minime, clientului i se poate solicita să își ateste vârsta. În cazul în care clientul nu se poate legitima în mod corespunzător sau dacă nu are vârsta minimă necesară, restaurantul poate refuza să înmâneze ori să livreze mărfurile respective. Restaurantul poate calcula clientului costuri de stornare corespunzătoare - maxim la nivelul prețului de vânzare (cu costurile de livrare, dacă sunt convenite; fără TVA).

 

 1. Alergeni și aditivi

Este posibil ca restaurantul să folosească ingrediente și aditivi pentru mâncare și băuturi, care pot produce alergii, reacții alergice și intoleranțe. În cazul în care clientul știe că are alergii/intoleranțe, ar trebui să contacteze restaurant direct și să solicite alte informații sau lista alergenilor și a aditivilor.

 

 1. Anularea comenzii de către restaurant
  • Comanda online lansată nu poate fi modificată, anulată sau reclamată din FOT. Dacă clientul dorește să modifice, să anuleze ori să reclame comanda sa online, trebuie să contacteze direct restaurantul.
  • Restaurantul are dreptul de a anula o comandă online în cazuri întemeiate. Astfel de cazuri sunt: (i) oferta nu mai este disponibilă, (ii) numărul de telefon indicat de client sau alte date de contact sunt eronate sau nu funcționează, (iii) existența unor suspiciuni îndreptățite privind corectitudinea sau veridicitatea comenzii online sau a datelor de contact sau (iv) forța majoră.
  • În cazul unei anulări conform punctului 5.1 sau 5.2, plățile efectuate se returnează în contul/prin modalitatea de plată folosit(ă) inițial. În cazul unei anulări parțiale, returnarea plății se face proporțional. Acest lucru este valabil și în cazul unei modificări convenite sau unei reclamații îndreptățite.
  • În cazul în care încălcați din culpă obligațiile conform acestor Termeni și condiții, restaurantul își rezervă dreptul de a respinge viitoare comenzi online primite din partea dvs.

 

 1. Dreptul la revocare
  • Clientul nu poate revoca o comandă online la un restaurant, dacă este vorba despre contracte de livrare de mărfuri,

(i)           care nu sunt prefabricate și pentru producerea cărora este relevantă alegerea sau determinarea de către consumator sau care sunt adaptate fără echivoc la nevoile personale ale consumatorului (art. 312 g alin. 1 nr. 1 din Codul civil german - BGB);

(ii)           care sunt foarte perisabile sau al căror termen de valabilitate ar expira rapid (art. 312 g alin. 2 nr. 2 din Codul civil german - BGB);

(iii)         care, dacă este vorba despre mărfuri sigilate, din motive de protecție a sănătății sau de igienă, nu sunt adecvate pentru returnare, dacă sigilarea a fost îndepărtată după livrare (art. 312 g alin. 2 nr. 3 din Codul civil german - BGB);

(iv)         dacă după livrare, din cauza compoziției lor, acestea au fost amestecate inseparabil cu alte bunuri (art. 312 g alin. 2 nr. 4 din Codul civil german - BGB).

 • Pentru partea comenzii online care nu este vizată de situațiile exceptate conform punctului1, clientul are drept de revocare, dacă este vorba despre un consumator.
 • ”Consumator” este orice persoană fizică care încheie o tranzacție legală pentru scopuri care nu pot fi atribuie preponderent activității lor comerciale sau activității profesionale independente.

 

Informare despre revocare

 

Aveți dreptul ca în decurs de paisprezece zile să revocați acest contract, fără a indica motivele.

 

Dreptul de revocare este valabil timp de paisprezece zile din ziua în care, dvs. sau un terț desemnat de dvs., care nu este transportatorul, a(ți) luat în posesie ultima marfă.

Pentru a vă putea exercita dreptul de revocare, trebuie să ne informați, (PIZZA NAPOLI, URANUS 4 A PIZZA NAPOLI, Brașov, 500361, Romania, nr. de telefon: +40770796370, adresa de e-mail: pizzanapoli.livrari@yahoo.com, [ev. nr. de fax: […]]), prin intermediul unei declarații fără echivoc (de ex. o scrisoare trimisă prin poștă, prin fax ori e-mail), despre decizia dvs. de a revoca prezentul contract. Puteți folosi în acest scop modelul de formulare de revocare atașat, însă acesta nu este obligatoriu.

Termenul de revocare se consideră a fi respectat, dacă ne transmiteți notificarea despre exercitarea dreptului de revocare înainte de expirarea termenului de revocare.

 

Consecințele revocării

 

Dacă revocați prezentul contract, trebuie să vă rambursăm imediat, cel târziu în decurs de paisprezece zile din data la care ne-a parvenit această notificare cu privire la revocarea contractului, toate plățile primite de la dvs., inclusiv a costurilor de livrare (cu excepția costurilor suplimentare rezultate din faptul că ați ales o altă metodă de livrare decât cea standard, la prețul cel mai avantajos, oferită de noi). Pentru această rambursare folosim aceeași metodă de plată pe care ați folosit-o și dvs. la tranzacția inițială, cu excepția cazului în care am convenit altceva împreună cu dvs.; în niciun caz nu vom percepe taxe de la dvs. pentru această rambursare.

 

Dvs. aveți obligația să ne trimiteți înapoi sau să ne predați mărfurile imediat și, în orice caz, cel târziu în decurs de paisprezece zile din ziua în care ne-ați informat cu privire la revocarea prezentului contract. Termenul se consideră a fi respectat, dacă expediați mărfurile înainte de expirarea termenului de paisprezece zile.

 

Dvs. suportați costurile directe ale returului.

 

Veți avea de suportat o posibilă pierdere de valoare doar dacă această pierdere de valoare a fost cauzată de o manipulare a mărfurilor care nu a fost necesară pentru verificarea compoziției, a proprietăților și a modului de funcționare a mărfurilor.

 

Formular de revocare - Model

 

(Dacă doriți să revocați un contract, vă rugăm să completați acest formular și să ni-l returnați.)

 • Către PIZZA NAPOLI, URANUS 4 A PIZZA NAPOLI, Brașov, 500361, Romania, adresă de e-mail: pizzanapoli.livrari@yahoo.com, [ev. număr de fax: […]]:
 • Prin prezenta, eu/noi (*) revoc(ăm) contractul încheiat de mine/noi (*) privind cumpărarea următoarelor mărfuri (*)/prestarea următoarelor servicii (*)
 • Comandat la (*)/primit la (*)
 • Numele consumatorului/consumatorilor
 • Adresa consumatorului/consumatorilor
 • Semnătura consumatorului/consumatorilor (numai în cazul notificării pe hârtie)
 • Data

 

(*) Ștergeți formularea necorespunzătoare.

 

 

 1. Plata
  • Încheierea unui contract între client și restaurant conform acestor Termeni și condiții dă naștere unei obligații clientului de a plăti prețul de cumpărare indicat (plus costurile de livrare indicate) pentru comanda online. Clientul își poate îndeplini obligația dacă folosește o metodă de plată online disponibilă, dacă efectuează plata prin intermediul unui alt serviciu de plăți acceptat de restaurant sau dacă plătește restaurantului la locul de livrare ori la locul de preluare convenit.
  • Sub rezerva prevederilor acestor Termeni și condiții, are loc rambursarea (parțială) a unei plăți online dacă comanda online nu poate fi livrată ori nu poate fi livrată integral. Rambursarea are loc pe același mijloc de plată pe care clientul l-a utilizat inițial pentru plată, cu excepția cazului în care s-a convenit cu clientul rambursarea în numerar.

 

 1. Garanția și răspunderea
  • Restaurantul răspunde nelimitat în caz de premeditare și neglijență severă, precum și în caz de vătămări corporale, deces sau afectarea sănătății.
  • În cazul încălcării din neglijență simplă a unor obligații contractuale esențiale (acestea sunt obligații, a căror îndeplinire permite executarea corespunzătoare a contractului, și pe a căror îndeplinire clientul se poate baza), răspunderea restaurantului se limitează la dauna, pe care restaurant, în circumstanțele date la momentul încheierii contractului, în mod normal, ar fi putut-o prevedea. Este exclusă orice altă răspundere din cauza neglijenței simple.
  • Nu se aduce atingere răspunderii în temeiul Legii privind răspunderea pentru produse și nici pentru cazul asumării unei garanții de către restaurant.
  • Pretențiile clientului de despăgubiri se prescriu în decurs de un an de la începerea legală a perioadei răspunderii. Acest lucru nu se aplică în cazul pretențiilor rezultate din motivele descrise la punctul1. În aceste cazuri, pretențiile clientului se prescriu in decursul termenelor de prescriere legale, de la începutul perioadei legale.

 

 1. Protecția datelor
  • Restaurantul colectează, prelucrează și utilizează date cu caracter personal ale clientului conform prezentului contract, în vederea prestării serviciilor.
  • Pentru detalii privind protecția datelor, consultați politica de confidențialitate[Link].

 

 1. Soluționarea litigiilor
  • Clientul va trimite restaurantului reclamațiile privind oferta restaurantului, comanda online, îndeplinirea contractului, precum și reclamațiile privind platforma FOT. Restaurantul este singurul responsabil pentru oferta restaurantului și pentru îndeplinirea contractului. Restaurantul va confirma primirea reclamațiilor și le va procesa cât mai rapid.

 

 • Conform legislației prezente, restaurantul trebuie să atragă atenția consumatorilor despre existența platformei europene pentru soluționarea online a litigiilor, la care se poate apela pentru soluționarea litigiilor, fără a fi necesară intervenția unei instanțe judecătorești. Platforma a fost creată de Comisia Europeană. Platforma pentru soluționarea online a litigiilor: http://ec.europa.eu/odr. Restaurantul nu participă la o procedură alternativă de soluționare a litigiilor înaintea unui organism de soluționare pentru consumatori, conform Legii privind soluționarea litigiilor consumatorilor, și nu este obligată prin lege în acest sens.

 

 1. Alte aspecte
  • Restaurantul își rezervă dreptul de a adapta acești Termeni și condiții pentru viitoare comenzi online. Clientul este liber să accepte sau nu versiunea modificată a Termenilor și condițiilor în cazul unei comenzi online viitoare. În cazul în care clientul nu acceptă atunci Termenii și condițiile valabile, comenzile online prin intermediul FOT nu sunt posibile.
  • Acești Termeni și condiții și toate pretențiile și drepturile rezultate sau asociate acestora sunt guvernate exclusiv de legile germane, cu excluderea prevederilor Convenției de la Viena privind vânzarea internațională de mărfuri și ale Convenției Națiunilor Unite asupra contractelor de vânzare internațională de mărfuri (CISG).
  • Locul de executare este sediul restaurantului.
  • În cazul în care efectuați comanda online în calitate de comerciant, persoană juridică de drept public sau patrimoniu special de drept public, competența revine instanțelor judecătorești de la sediul restaurantului.
  • În cazul în care o prevedere a acestor Termeni și condiții este sau devine nulă, invalidă, impracticabilă sau neexecutabilă, integral sau parțial (”prevedere viciată”), acest lucru nu va afecta valabilitatea și forța executorie a celorlalte prevederi ale Termenilor și condițiilor.

Versiunea: decembrie 2020/AG